تخته وایت برد مغناطیسی با قاب 3 سانت

تخته وایت برد مغناطیسی