تخته وایت برد معمولی با قاب 3 سانت

تخته وایت برد معمولی