تخته وایت برد معمولی با قاب 1 سانت

تخته وایت برد معمولی